Rening & filtrering av hydraulolja

Normalt när vi utför service på våra kunders lastbryggor brukar vi byta oljan i hydrauliksystemet. Nu kan vi erbjuda ett ytterligare alternativ – rengöring och filtrering av hydrauloljan.

Vi filtrerar bort smutspartiklar och kondens som uppkommer från år av slitage och återanvänder sedan samma, men numera rena olja.

Vad är fördelarna med det här? Många. Framför allt är det ett mer skonsamt val med hänsyn till miljön. Om man istället byter olja kommer den gamla oljan att behöva hanteras som farligt avfall. Du besparar dig både miljöpåverkan och administrativt arbete kring hanteringen. Dessutom blir den
renade oljan till och med renare än när den var ny.

Vill du meta mer om den här tjänsten?
Kontakta Kenneth Brandberg, vår serviceansvarige, som gärna berättar mer.
kenneth@dockab.se 010 498 34 14